FAU

Klassekontakter

Hver klasse har i tillegg til FAU representanten en valgt klassekontakt. Denne fungerer også som vara til FAU møter
Les mer »   14.10.2009

RSS

Aktivitetskomité

Aktivitetskomiteen velges på FAU årsmøte og repr. Sitter for 2 år av gangen. Komiteen har ansvaret for islegging av skøytebanen, oppsett/vedlikehold av snøball blinker, mm.
Les mer »   14.10.2009

RSS

KFU

KFU er det kommunale foreldre utvalget i Gran kommune.Alle skoler er med der og har hver sin valgte representant med vara. KFU har møter ca en gang i måneden. KFU representanten er bindeleddet mellom skolens foreldre utvalg og det kommunale.
Les mer »   14.10.2009

RSS

FAU-representanter 2014 -2015

FAU har regelmessige møter.

Har du saker du ønsker vi skal ta opp , ta kontakt med din klasse representant eller med leder.

TRINN  NAVN  EPOST  VERV
 
 Svenn Roger Odden

 svenn@quick.no

 Leder

 1

 Erling Greftegreff

 erling.greftegreff@politiet.no

 Kasserer

 2

 Tone Lise Rundhaugen

 rtoneli@icloud.com
 

 3

 Hanne Tokerud
   

 4

 Hans Vidar Wassvik Bergheim

 hans@thune.no
 

 5

 Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth

 groab@hebb.no

 Nestleder

 6
 
 Lise Wirstad Dynna

 lise-wirstad.dynna@landbruksdirektoratet.no

 Sekretær

 7

 Velges på foreldremøte 25.09

 Velges på foreldremøte 25.09
 

Nyheter fra FAU

Referat fra FAU møte Torsdag 11. september 2014

Her er referat fra årets første FAU møte
16.09.2014

Innkalling til Fau møte Torsdag 11.09 Kl 19:00

Innkalling til FAU Møte Torsdag 11.09
Kl 19.00 på pauserommet på skolen.
Les mer »   03.09.2014

Årsmøte FAU torsdag 5. juni klokken 19:00 - 21:00

Det kunngjøres herved at årsmøte for FAU ved Grymyr skole vil bli avholdt torsdag 5. juni klokken 19:00 - 21:00 på Grymyr skole.
Les mer »   29.03.2014

FAU-møte onsdag 26.03.2014

FAU-møte onsdag klokken 19:00 på personalrommet. De som ikke kan møte gir beskjed, og stiller om mulig med stedfortreder (Klassekontakt).
Les mer »   22.03.2014

Svar henvendelse vedrørende fylkesveg 240 og krysset med fylkesveg 14 / kommunal veg Skutelandet i Gran kommune

Vedlagt svar fra Statens Vegvesen angående Stadumkrysset og utbedring av dette.
Les mer »   22.10.2013

RSS