FAU

Klassekontakter

Hver klasse har i tillegg til FAU representanten en valgt klassekontakt. Denne fungerer også som vara til FAU møter
Les mer »   14.10.2009

RSS

Aktivitetskomité

Aktivitetskomiteen velges på FAU årsmøte og repr. Sitter for 2 år av gangen. Komiteen har ansvaret for islegging av skøytebanen, oppsett/vedlikehold av snøball blinker, mm.
Les mer »   14.10.2009

RSS

KFU

KFU er det kommunale foreldre utvalget i Gran kommune.Alle skoler er med der og har hver sin valgte representant med vara. KFU har møter ca en gang i måneden. KFU representanten er bindeleddet mellom skolens foreldre utvalg og det kommunale.
Les mer »   14.10.2009

RSS

FAU-representanter 2013 -2014

FAU har møter hver måned. Har du saker du ønsker vi skal ta opp , ta kontakt med din klasse representant eller med leder.

 
Trinn Navn E-post Verv
  Bjørn Myhrer    bjorn.myhrer@gmail.com Leder
1 Tone Lise Rundhaugen rtoneli@hotmail.no  
2 Siv-Berit Hårstad siv-h@online.no Kasserer
3 Hans Vidar Wassvik Bergheim hans@thune.no  
4 Eli Karina Nyhus

noka.karina@hadeland-energi.net

Sekretær
5 Lise Wirstad Dynna lise-wirstad.dynna@slf.dep.no  
6 Per Andreas Lillemoen

sli-lill@online.no

 
7 Hanne Berg  hanne.berg@hotmail.com   Nestleder
 

Nyheter fra FAU

Årsmøte FAU torsdag 5. juni klokken 19:00 - 21:00

Det kunngjøres herved at årsmøte for FAU ved Grymyr skole vil bli avholdt torsdag 5. juni klokken 19:00 - 21:00 på Grymyr skole.
Les mer »   29.03.2014

FAU-møte onsdag 26.03.2014

FAU-møte onsdag klokken 19:00 på personalrommet. De som ikke kan møte gir beskjed, og stiller om mulig med stedfortreder (Klassekontakt).
Les mer »   22.03.2014

Svar henvendelse vedrørende fylkesveg 240 og krysset med fylkesveg 14 / kommunal veg Skutelandet i Gran kommune

Vedlagt svar fra Statens Vegvesen angående Stadumkrysset og utbedring av dette.
Les mer »   22.10.2013

Svarbrev fra Statens Vegvesen angående skilting Fv. 14, 36, 240

Etter nitid jobbing fra trafikkgruppa sin side, vil nå Statens Vegvesen se nærmere på fartsgrensene i nærområdet til skolen.
Les mer »   26.09.2013

Trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets

Trafikksikkerhetsgruppa i FAU har utarbeidet trafikksikkerhetsplan for Grymyr skolekrets. Denne finnes i vedlegget under. Planen er oversendt kommunen.
Les mer »   06.09.2013

RSS